Εντοιχισμός εξωτερικής κάσας

Στα συρόμενα σύστημα Siccona η κάσα μπορεί να εντοιχιστεί και από τις δύο όψεις, την εξωτερική και την εσωτερική. Στα ανοιγόμενα σύστημα μπορεί να εντοιχιστεί πλήρως μόνο από την εξωτερική όψη. Για την διευκόλυνση του εντοιχισμού της κάσας διατίθενται στη σειρά Siccόna Accessories ειδικοί στρατζαριστοί οδηγοί τόσο για τα συρόμενα, όσο και για τα ανοιγόμενα.

Copyright 2013 - Siccona by Center-al